Protokoll sociala utskottet

Lyssna

Här kan du ta del av protokoll från sociala utskottets sammanträden. 2014 antog Nordmalings kommun en ny politisk organisation där bl.a. socialnämnden slopades.

Information om PuL- Personuppgiftslagen

En del uppgifter i protokollen kan vara borttagna  p g a PuL - Personuppgiftslagen. PuL gäller vid publicering av känsliga personuppgifter som t ex namn, personnummer, adress och telefonnummer. Dessa uppgifter får alltså inte publiceras på internet men eftersom handlingarna är offentliga så kan man få ta del av uppgifterna om man kontaktar kansliet.

2018

2018-04-04 (extrainsatt sociala utskott, pdf)

2018-03-13 (pdf)

2018-02-20 (extrainsatt sociala utskott, pdf)

2018-01-24 (extrainsatt sociala utskott, pdf)

2018-01-16 (pdf)


2017

2017-12-12 (extrainsatt sociala utskott)

2017-11-14

2017-10-17 (extrainsatt sociala utskott)

2017-09-26

2017-08-15

2017-08-01 (extrainsatt sociala utskott)

2017-06-29 (extrainsatt sociala utskott)

2017-06-08 (extrainsatt sociala utskott)

2017-05-30

2017-04-27

2017-03-07

2017-01-17

 

2016

 

2016-12-13
2016-11-15
2016-09-27
2016-08-16
2016-05-24
2016-04-19
2016-03-15
2016-02-25
2016-01-26

2015

2015-01-27
2015-02-24
2015-03-17
2015-04-21
2015-05-19

2015-06-16

2015-08-18

2015-09-29

2015-10-20
2015-11-17
2015-12-15

 

2014

2014-11-18
2014-12-10 extra

 

Tidigare protokoll

Socialnämndens arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens arkiverade protokoll

Kontaktuppgifter

Ledamöter sociala utskottet