Demensboende på lunchutflykt

Lyssna

Demensteamet som arbetar med de dementa på särskilda boenden i Nordmaling, ville ge de dementa en fin upplevelse och tog därför med gruppen på lunchutflykt.

Demensteamet kallas den grupp som arbetar med de dementa på särskilda boenden i Nordmaling. Teamet består av sjuksköterskorna Angelica Landström och Elena Jakobsson, arbetsterapeuten Maria Lind och en undersköterska från varje demensenhet som fungerar som kontaktperson gentemot demensteamet för sin avdelning.
 
Tillsammans arbetar man för att de demenssjuka trots sin sjukdom ska ha en så bra tillvaro som möjligt. Ett sätt man arbetar med detta på är de sk pedagogiska måltiderna, där personalen sitter tillsammmans med de boende och äter.
 

Lunchutflykter med de boende

Demensteamet ville ge de demenssjuka som bor på Strandholmen, Tallbacken och Ankaret möjlighet till en fin upplevelse och valde då att åka iväg och äta lunch i en fin miljö där det är lugnt och behagligt. Man valde därför Olofsfors bruk, en miljö som många av de demenssjuka kan känna igen. Personer som lider av demens kan lätt bli oroliga om de befinner sig i en miljö där det är mycket rörelse och som dessutom är obekant för dem.
 
Att sitta tillsammans och äta i en annan miljö än den vanliga på boendet ger många intryck för den demenssjuka. Åtminstone tillfälligt kan miljöombytet fungera som nyckel till förmågor och minnen som han/hon förlorat i sin sjukdom.
 
Luncherna har genomförts i tre omgångar för att inte grupperna skulle bli så stora. Den största gruppen har bestätt av ca 10 boenden. Utflykterna har varit mycket uppskattade och önskemål finns nu om att man ska ordna andra arrangemang för gruppen också till hösten.
 

Projektet "Egen tid"

Nyligen har demensteamet också startat upp projektet "Egen tid" som innebär att varje boende får egen tid avsatt med en personal. Tiden kan variera mellan en kort stund upp till någon timme, allt beroende på den boendes behov, önskemål och förmåga. Eftersom det är den boende som formar den egna tiden så kan innehållet vara allt ifrån att få hjälp att rulla håret till att ta en promenad eller kanske t o m en fika ute på samhället.
 
Projektet "Egen tid" är av flera skäl lyckat. För de boende är det positivt att få egen, personligt utformad tid med en personal som har tid avsatt för det. För personalen ger det ett lugn och en större möjlighet att känna sig nöjda med sin arbetsinsats. Många praktiska sysslor ska göras och som personal kan man känna stress över att inte hinna ge den omvårdnad man skulle vilja ge.
 
De demenssjuka som bor på Strandholmen, Tallbacken och Ankaret har en plats i särskilt boende eftersom de är i behov av mycket hjälp och tillsyn dygnet runt.
Det som gäller idag är annars att man ska bo kvar hemma så länge som möjligt. När anhöriga eller andra närstående märker att någonting inte står rätt till, påbörjas en demensutredning via vårdcentralen. Beroende på utredningens resultat sätts stödåtgärder in. I första hand ges stöd genom hemtjänst eller kanske genom en anhörigvårdare. Stödet kan kompletteras med den öppna verksamheten som bedrivs på Prästkragen - en dagverksamhet för personer med demenssjukdom.