Taxa för uthyrning av idrottsanläggning

Lyssna

Här hittar du uthyrningsavgifter för att hyra idrottshallar.

Avgifter uthyrning Hammarhallen

Simhall

Typ av hyra Avgift

Hyra simhall utan personal (badvakter)

534 kr/timme
Hyra simhall med personal (badvakter) < 2 tim 855 kr/timme
Hyra simhall med personal (badvakter), > 2 tim 714 kr/timme
Övernattning lag 538 kr/natt
Uthyrning kafeteria 64 kr/timme
 

Sporthall

Boende i kommunen Avgift
Hel hall 141 kr/timme
Halv hall 71 kr/timme
Förening som uppfyller kommunens villkor för föreningsbidrag betalar endast 25 % av ordinarie hallhyra
Boende/förening utanför kommunen
Träning, halv hall 111 kr/timme
Träning, hel hall 222 kr/timme
Matcher, hel hall 290 kr/timme
Badmintonbana (gamla sporthallen)
Banavgift

37 kr/timme

 

Avgifter uthyrning Norrskenshallen

Ishall

Typ av avgift Avgift
Boende i kommunen 352 kr/timme
Förening som uppfyller kommunens villkor för föreningsbidrag betalar endast 25 % av ordinarie hallhyra
Träning, ej kommunbor 579kr/timme
Match, ej kommunbor 837 kr/timme
 

Sporthall

Boende i kommunen

Hall Avgift
Hyra halv hall 135 kr/timme
Hyra hel hall 269 kr/timme
Hyra hel hall ( > 6 tim ) exkl. vaktmästeri och städ, vardag 1 437 kr/dag
Hyra hel hall / dag ( > 6 tim ) exkl. vaktmästeri och städ, helgdag 2 875 kr/dag

Förening som uppfyller kommunens villkor för föreningsbidrag betalar endast 25 % av ordinarie hallhyra.

Boende/förening utanför kommunen

Hall Avgift
Hyra halv hall 222 kr/timme
Hyra hel hall 445kr/timme
Matcher, hel hall 579 kr/timme

Gräsplan och grusplan

Gräsplan Avgift
7- mannalag 55 kr/timme
11-mannalag 109 kr/timme
Grusplan Avgift
7- mannalag 55 kr/timme
11-mannalag 109 kr/timme
 
Förening som uppfyller kommunens villkor för föreningsbidrag betalar endast 25 % av ordinarie hallhyra.

Övrig uthyrning Norrskenshallen

Hall Avgift
Badmintonbana (Norrskenshallen) 72 kr/timme
Uthyrning av klubbrum
Hyra halvdag, < 4 timmar 150 kr
Hyra heldag, > 4 timmar 222 kr
Vid matcher där publika intäkter ställs i utsikt, ersätts kommunen 698kr/match
Övernattning lag 538 kr/natt
 

Avgifter uthyrning sporthall i Rundvik samt Gräsmyr

 
Hall Avgift
Hel hall 82 kr/timme
 
Förening som uppfyller kommunens villkor för föreningsbidrag betalar endast 25 % av ordinarie hallhyra.

Kontaktperson: Christer Johansson