Stöd, bidrag och stipendier

Lyssna

Nordmalings kommuns stöd till föreningar är ett erkännande av viktiga samhällsvärden som främjas av ett varierat, aktivt och demokratiskt föreningsliv. Kommunen vill med föreningsstödet bland annat skapa förutsättningar för att bli en mer attraktiv och trygg kommun att leva i.

Föreningsregler

Från och med 2017-01-01 gäller nya regler för föreningsstöd. Förändringarna innebär bland annat att fler typer av föreningar kan ansöka om bidrag och att hanteringen blir tydliga. Du kan läsa mer om förändringarna i de nya reglerna:

Länk till Regler för föreningsstöd (pdf)

Följande kategorier finns i och med de nya reglerna:

Ansökningsdatum

  • Övrigt föreningsstöd: när som helst under året
  • Verksamhetsstöd till kulturföreningar: 1 november
  • Resterande bidragskategorier: 31 mars

Observera att förening som ansöker om aktivitetsstöd måste använda sig av Apn (Aktivitetskort på nätet).

Kontaktperson: Paula Quinones Canessa