Justerade protokoll

november

Uppsatt 2019-11-12 Tas ner 2019-12-04
Uppsatt 2019-11-11 Tas ner 2019-12-03
Uppsatt 2019-11-08 Tas ner 2019-12-02
Sociala utskottet den 5 november 2019 Sekretess Direktjusterat
Uppsatt 2019-11-07 Tas ner 2019-11-29

oktober

Uppsatt 2019-10-31 Tas ner 2019-11-22