Tillkännagivande

Kommunfullmäktiges sammanträder den 16 april 2018

Tid: sammanträdet startar kl. 13:00
Lokal: Oasen, Nordmaling

Organ
Tillkännagivelse
2018-04-09
Ansvarig
Maria Syd

För tillkännagivande med möteshandlingar följ länk nedan:

Tillkännagivande och möteshandlingar (årsredovisning 2017 i separat handling)