Val till Europaparlamentet den 26 maj 2019 - slutgiltig rösträkning

Den slutlig rösträkning för Västerbottens län genomförs av Länsstyrelsen Västerbotten.


Organ
Tillkännagivelse
2019-05-15
Ansvarig
Maria Syd

I enlighet med 13 kapitlet 4 § vallagen (SFS 2005:837) kungöres härmed att slutlig rösträkning av de röster som avgivits vid valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019 påbörjas vad gäller Västerbottens län den 27 maj 2019
kl. 09:00 i länsstyrelsens sessionssal, Storgatan 71 B, Umeå.