Val till Europaparlamentet - rösträkning i Nordmalings kommun

Onsdagen efter valdagen genomför kommunen rösträkning av de röster som inkommit under valdagen i förtidsröstningslokal, förtidsröster som underkänts i vallokal samt förtidsröster som inte räknats i vallokal (sådana som inkommit från andra kommuner samt brevröster).

Organ
Tillkännagivelse
2019-05-15
Ansvarig

Onsdagens räkning av röster är öppen för allmänheten och påbörjas kl. 10:00 i kommunhuset, stora sammanträdesrummet.

Vid frågor kontakta valhandläggare Maria Syd, maria.syd@nordmaling.se eller 0930-14017.