Kommunstyrelsen sammanträder den 2 september kl. 13:00 på kommunhuset (utbildningsinsats kl. 10-12)

Organ
Tillkännagivelse
2019-08-26
Ansvarig
Maria Syd

Kommunstyrelsens kallelse med föredragningslista kan läsas via länken nedan.

Föredragningslista kommunstyrelsen