Kommunfullmäktige sammanträder den 17 februari på Oasen kl. 13:00

Organ
Tillkännagivelse
2020-02-10
Ansvarig
Maria Syd

För föredragningslista och möteshandlingar klicka på länken nedan

Kommunfullmäktige 20200217