Kommunstyrelsen sammanträder den 23 mars kl. 8:30 (På Oasen eller konferensrum på kommunhuset- mer info kommer)

Organ
Tillkännagivelse
2020-03-16
Ansvarig
Maria Syd

För föredragningslista följ länken nedan

Kommunstyrelsen den 23 mars