Kommunfullmäktige sammanträder den 6 april på Oasen kl. 13:00

Kommunfullmäktige hanterar under detta möte allmänhetens frågor i samband med ärendet årsredovisning 2019. Vanligtvis brukar kommunen uppmana sina medborgare att komma till fullmäktige och ställa frågor om årsredovisningen.
Med hänsyn till den rådande situation med spridningen av corona/covid-19 så vädjar Nordmalings kommun till medborgarna, att om möjligt inte närvara fysiskt, utan istället följa fullmäktige via webbsändningen (hittas via kommunens hemsida).

Organ
Tillkännagivelse
2020-03-30
Ansvarig
Maria Syd

Kallelse med möteshandlingar för fullmäktiges sammanträde 2020-04-06 kan ses via länken nedan.

Möteshandlingar samt Årsredovisning 2019