Kommunstyrelsen - sekretessärenden sammanträder den 19 oktober kl. 08:30 på Oasen

Med anledning av att distansdeltagande ej tillåts vid behandling av individsekretessärenden så hålls ett separat sammanträde för dessa innan övriga ärenden behandlas kl. 08:45.

Organ
Tillkännagivelse
2020-10-12
Ansvarig
Maria Syd

Klicka på länken nedan för att ta del av kallelsen.

Kommunstyrelsen 20201019