Anslagstavla

Sociala utskottet den 20 februari 2018 (extrainsatt)

Anslag/Bevis

Organ
Sociala utskottet
Mötesdatum
2018-02-20
Paragrafer
§ 33-65
Datum då anslag sätts upp
2018-02-26
Datum då anslag tas ned
2018-03-20
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Vanessa Johansson

Protokoll

Länk till protokoll