Anslagstavla

Barn- och utbildningsutskottet den 21 februari 2018 (extrainsatt)

Anslag/Bevis

Organ
Barn- och utbildningsutskottet
Mötesdatum
2018-03-21
Paragrafer
§§-16-27
Datum då anslag sätts upp
2018-03-02
Datum då anslag tas ned
2018-03-24
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Vanessa Johansson

Protokoll

Länk till protokoll