Anslagstavla

Allmänna utskottet 12 mars 2018

Anslag/Bevis

Organ
Allmänna utskottet
Mötesdatum
2018-03-13
Paragrafer
§§ 20-36
Datum då anslag sätts upp
2018-03-13
Datum då anslag tas ned
2018-04-04
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Maria Syd

Protokoll

Länk till protokoll