Anslag/Bevis

Extrainsatt socialt utskott den 4 april 2018

Organ
Sociala utskottet
Mötesdatum
2018-04-04
Paragrafer
§§ 115-120
Datum då anslag sätts upp
2018-04-04
Datum då anslag tas ned
2018-04-26
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Vanessa Johansson