Sociala utskottet den 29 maj 2018

Organ
Sociala utskottet
Mötesdatum
2018-06-01
Paragrafer
§§ 173-197
Datum då anslag sätts upp
2018-06-01
Datum då anslag tas ned
2018-06-23
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Vanessa Johansson

Protokoll

Länk till protokoll