Barn- och utbildningsutskottet den 30 maj

Organ
Barn- och utbildningsutskottet
Mötesdatum
2018-06-04
Paragrafer
§§ 56-68
Datum då anslag sätts upp
2018-06-04
Datum då anslag tas ned
2018-06-26
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Vanessa Johansson

Protokoll

Länk till protokoll