Allmänna utskottet den 28 maj

Organ
Allmänna utskottet
Mötesdatum
2018-06-04
Paragrafer
§§ 53-73
Datum då anslag sätts upp
2018-06-04
Datum då anslag tas ned
2018-06-26
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Vanessa Johansson

Protokoll

Länk till protokoll