Extrainsatt socialt utskott den 9 juli kl. 09:00

Organ
Sociala utskottet
Mötesdatum
2018-07-09
Paragrafer
§§ 218-227
Datum då anslag sätts upp
2018-07-09
Datum då anslag tas ned
2018-07-31
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Vanessa Johansson