Kommunstyrelsen den 8 oktober 2018

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2018-10-11
Paragrafer
§§ 177-193
Datum då anslag sätts upp
2018-10-11
Datum då anslag tas ned
2018-11-02
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Maria Syd

Protokoll

Länk till protokoll