Sociala utskottet den 20 november 2018

Organ
Sociala utskottet
Mötesdatum
2018-11-20
Paragrafer
309-332
Datum då anslag sätts upp
2018-11-23
Datum då anslag tas ned
2018-12-15
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Vanessa Johansson

Protokoll

Länk till protokoll