Barn-och utbildningsutskottet den 21 november 2018

Organ
Barn- och utbildningsutskottet
Mötesdatum
2018-11-21
Paragrafer
95-110
Datum då anslag sätts upp
2018-11-26
Datum då anslag tas ned
2018-12-18
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Vanessa Johansson

Protokoll

Länk till protokoll