Extainsatt socialt utskott den 27 november

Organ
Sociala utskottet
Mötesdatum
2018-11-27
Paragrafer
§§ 333-335
Datum då anslag sätts upp
2018-11-27
Datum då anslag tas ned
2018-12-19
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Vanessa Johansson