Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Mötesdatum
2019-06-24
Paragrafer
§§ 140 - 163
Datum då anslag sätts upp
2019-06-28
Datum då anslag tas ned
2019-07-22
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Maria Syd

Protokoll

Länk till protokoll