Extrainsatt socialt utskott den 7 juli 2019

Organ
Sociala utskottet
Mötesdatum
2019-07-02
Paragrafer
§§ 156-167
Datum då anslag sätts upp
2019-07-05
Datum då anslag tas ned
2019-07-29
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Anna Hallgren