Extrainsatt socialt utskott den 6 augusti 2019

Organ
Sociala utskottet
Mötesdatum
2019-08-06
Paragrafer
§§ 168-173
Datum då anslag sätts upp
2019-08-07
Datum då anslag tas ned
2019-08-28
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Anna Hallgren