Kommunstyrelsen den 2 september 2019

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2019-09-09
Paragrafer
§§ 361-384
Datum då anslag sätts upp
2019-09-09
Datum då anslag tas ned
2019-10-01
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Maria Syd

Protokoll

Länk till protokoll