Extrainsatt socialt utskott den 10 september 2019

Organ
Sociala utskottet
Mötesdatum
2019-09-10
Paragrafer
§ 204
Datum då anslag sätts upp
2019-09-11
Datum då anslag tas ned
2019-10-03
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Anna Hallgren