Kommunfullmäktige den 23 september kl. 13:00

Organ
Kommunfullmäktige
Mötesdatum
2019-09-30
Paragrafer
§§ 164-181
Datum då anslag sätts upp
2019-09-30
Datum då anslag tas ned
2019-10-22
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Maria Syd

Protokoll

Länk till protokoll