Sociala utskottet den 1 oktober 2019

Organ
Sociala utskottet
Mötesdatum
2019-10-01
Paragrafer
§§ 207-232
Datum då anslag sätts upp
2019-10-03
Datum då anslag tas ned
2019-10-25
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Anna Hallgren

Protokoll

Länk till protokoll