Allmänna utskottet den 30 september 2019

Organ
Allmänna utskottet
Mötesdatum
2019-09-30
Paragrafer
§§ 102- 117
Datum då anslag sätts upp
2019-10-07
Datum då anslag tas ned
2019-10-29
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Maria Syd

Protokoll

Länk till protokoll