Kommunfullmäktige den 28 oktober

Organ
Kommunfullmäktige
Mötesdatum
2019-10-31
Paragrafer
§§182-202
Datum då anslag sätts upp
2019-10-31
Datum då anslag tas ned
2019-11-22
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Maria Syd

Protokoll

Länk till protokoll