Sociala utskottet den 5 november 2019

Organ
Sociala utskottet
Mötesdatum
2019-11-05
Paragrafer
§§ 251-252
Datum då anslag sätts upp
2019-11-07
Datum då anslag tas ned
2019-11-29
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Anna Hallgren