Kommunstyrelsen den 25 november

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2019-12-02
Paragrafer
§§ 419-452
Datum då anslag sätts upp
2019-12-02
Datum då anslag tas ned
2019-12-27
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Maria Syd

Protokoll

Länk till protokoll