Extrainsatt socialt utskott den 3 december 2019

Organ
Sociala utskottet
Mötesdatum
2019-12-03
Paragrafer
§§ 262-276
Datum då anslag sätts upp
2019-12-03
Datum då anslag tas ned
2019-12-27
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Anna Hallgren

Protokoll

Länk till protokoll