Kommunstyrelsen den 3 februari 2020

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2020-02-06
Paragrafer
§§ 128-161
Datum då anslag sätts upp
2020-02-06
Datum då anslag tas ned
2020-02-28
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Maria Syd

Protokoll

Länk till protokoll