Kommunstyrelsen den 13 februari kl. 13:00 - 16:30

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2020-02-13
Paragrafer
§§ 165-170
Datum då anslag sätts upp
2020-02-13
Datum då anslag tas ned
2020-03-06
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Maria Syd

Protokoll

Länk till protokoll