Extrainsatt socialt utskott den 11 februari 2020

Organ
Sociala utskottet
Mötesdatum
2020-02-11
Paragrafer
§§ 20-23
Datum då anslag sätts upp
2020-02-14
Datum då anslag tas ned
2020-03-09
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Anna Hallgren

Protokoll

Länk till protokoll