Allmänna utskottet den 9 mars

Organ
Allmänna utskottet
Mötesdatum
2020-03-12
Paragrafer
§§ 43-60
Datum då anslag sätts upp
2020-03-12
Datum då anslag tas ned
2020-04-02
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Maria Syd

Protokoll

Länk till protokoll