Sociala utskottet - sekretessärenden 10 mars 2020

Organ
Sociala utskottet
Mötesdatum
2020-03-16
Paragrafer
§§ 29-35
Datum då anslag sätts upp
2020-03-16
Datum då anslag tas ned
2020-04-07
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Anna Hallgren