Myndighetsnämnden den 18 mars 2020

Organ
Myndighetsnämnden
Mötesdatum
2020-03-18
Paragrafer
§§ 1-12
Datum då anslag sätts upp
2020-03-18
Datum då anslag tas ned
2020-04-09
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Anna Hallgren

Protokoll

Länk till protokoll