Myndighetsnämnden 20 maj 2020

Organ
Myndighetsnämnden
Mötesdatum
2020-05-20
Paragrafer
§§ 13-23
Datum då anslag sätts upp
2020-05-20
Datum då anslag tas ned
2020-06-12
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Anna Hallgren

Protokoll

Länk till protokoll