Extrainsatt socialt utskott den 20 maj

Organ
Sociala utskottet
Mötesdatum
2020-05-20
Paragrafer
§§ 51-53
Datum då anslag sätts upp
2020-05-20
Datum då anslag tas ned
2020-06-11
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Anna Hallgren