Kommunfullmäktige 22 juni 2020

Organ
Kommunfullmäktige
Mötesdatum
2020-06-22
Paragrafer
§§ 47-75
Datum då anslag sätts upp
2020-06-24
Datum då anslag tas ned
2020-07-17
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Maria Syd

Protokoll

Länk till protokoll