Extrainsatt kommunstyrelse 30 juni kl. 15:00

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2020-06-30
Paragrafer
§§ 286-290
Datum då anslag sätts upp
2020-06-30
Datum då anslag tas ned
2020-07-22
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Maria Syd

Protokoll

Länk till protokoll