Extrainsatt socialt utskott - sekretessärenden den 11 september 2020

Organ
Sociala utskottet
Mötesdatum
2020-09-11
Paragrafer
§§ 101-104
Datum då anslag sätts upp
2020-09-11
Datum då anslag tas ned
2020-10-05
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Anna Hallgren