Kommunfullmäktige den 28 september 2020

Organ
Kommunfullmäktige
Mötesdatum
2020-10-05
Paragrafer
§§ 76-99
Datum då anslag sätts upp
2020-10-05
Datum då anslag tas ned
2020-10-27
Förvaringsplats för protokoll
Sekreterare

Protokoll

Länk till protokoll