Allmänna utskottet den 8 oktober 2020

Organ
Allmänna utskottet
Mötesdatum
2020-10-08
Paragrafer
§§116-125
Datum då anslag sätts upp
2020-10-08
Datum då anslag tas ned
2020-10-30
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Maria Syd

Protokoll

Länk till protokoll